Sanat lyrics search

Kollision - Still sanat lyrics

Kieli: 
Taiteilija: 
Kollision - Still Amazon
Kollision - Still katsella YouTubessa
Kollision - Still kuunnella Soundcloud

Still

OG Parker
Hoes that fold on me
A lot of bros that's told on me
I guess their true colors showed on me
It's the life I chose homie
 
Still walking 'round like a lick, still hundred thousand my wrist
Still putting on my shit, still having hoes in the six
Still having hoes that wasn't shit, still ridin' 'round with the stick
Still ridin' 'round with the zip, still ridin' 'round with the fifth
Still ridin' 'round with the killers, still in the trap
Still in the hood where it's good, still tryna stuff a backwood
Still out up to no good, still had to do what I could
Still gon' drop my drip, still gon' pop my trip
Still gon' keep shit real, still gon' pop my seal
 
I walk around in Buscemi, still got it locked in these streets
My daddy forgot I was breathing, still learned a lot from the streets
We had to trap, had to scheme, get that shit by any means
I'm having pointers on me, still make this shit winter and spring
Pull up in something, all these hoes fiend
Diamonds on me antifreeze, yeah, I might pipe up on the scene, yeah
She pull up in that new demon, her attitude mean, yeah
Had to turn nothing to something, the fuck do you mean, yeah
Niggas putting but they ain't doing shit
Fuck you putting on for if you ain't have shit?
I just want the wealth, nigga did it by myself
Can't no fuck nigga ever say they gave me shit
Only the real relate, I'm tryna fill my plate
Living every day like the sweepstakes, kinda like killing shit every day
 
Still walking 'round like a lick, still hundred thousand my wrist
Still putting on my shit, still having hoes in the six
Still having hoes that wasn't shit, still ridin' 'round with the stick
Still ridin' 'round with the zip, still ridin' 'round with the fifth
Still ridin' 'round with the killers, still in the trap
Still in the hood where it's good, still tryna stuff a backwood
Still out up to no good, still had to do what I could
Still gon' drop my drip, still gon' pop my trip
Still gon' keep shit real, still gon' pop my seal
 
Just take a deuce and pour a four like Kobe
I got the juice and now they act like they know me
Had to run up them bands all on my motherfuckin' lonely
Fuck what you sayin', you gotta motherfuckin' show me like
You deserve it
Treat the booth like the trap motherfucker, yeah I'm still serving
Thirsty hoes, yeah I'm just curving
Real fuck fake, this shit in you not on you
Pull up in something fast, fuck a lease, I'm the owner like
Beast mode, niggas know I go and divide my opponent
Still tryna get it 'cause I motherfuckin' want it
And I'm still out here trending while they motherfuckin' cloning like
Loyalty mean a lot to me
And these hoes, they still jocking me
I got bread so they flock to me
I might push up on her properly
Push up, push up
 
Still walking 'round like a lick, still hundred thousand my wrist
Still putting on my shit, still having hoes in the six
Still having hoes that wasn't shit, still ridin' 'round with the stick
Still ridin' 'round with the zip, still ridin' 'round with the fifth
Still ridin' 'round with the killers, still in the trap
Still in the hood where it's good, still tryna stuff a backwood
Still out up to no good, still had to do what I could
Still gon' drop my drip, still gon' pop my trip
Still gon' keep shit real, still gon' pop my seal
 

Enemmän sanat lyrics artistin: Kollision


Kun kuvakkeet oikeassa sivupalkissa voit katsella, kuunnella tai netistä Still musiikkitiedoston tai CD.

Jos haluat ladata musiikkia voit klikata mp3-kuvake oikealla sivupalkissa.


Sanoitukset voi käyttää vain henkilökohtaiseen tai koulutukseen. Kollision sanat lyrics tekijänoikeus on omistajan tämän laulun.Enemmän sanat lyrics

Fairweather Friend

We sat beneath a tree who wept in shades of pink
And Spring devolved her speech, the blossoms peaking
With borrowed comfort sipped from bottles made of glass
Ah, Sakura, mono no aware

O, fairweather friend, bending away for the touch of light
O, fair thee well friend, all that I ask is you say goodbye

Along a failing climb, we danced without our wits
Suspended curly wisps -- like clouds of cirrus
Hakanai koi, amai Sakura
Ah, Sakura, mono no aware

O, fairweather friend, bending away for the touch of light
O, fair thee well friend, all that I ask is you say goodbye

Below the waning moon, we chilled our sticky cheeks
And Neptune played a song -- as dreams were changing
The moments that will last were never made of tact
Ah, Sakura, mono no aware

Good Kid (乖乖)

OriginalTransliteration
Wǒmen shī tú sì rén qù qǔjīng
shìfǒu huì yǒu xīnlíng gǎnyìng ne
shīfu gēnzhe túdì shuō nǐ bùyào xiǎng tài duō
wǒ kěyǐ yīzhí bǎohù nǐmen
sūnwùkōng tā měi cì dōu dǎ yāoguài
zhūbājiè měi cì wèn wǒ huí bù huílái
shā héshàng tā gēn wǒ shuō
shīfu yòu bèi yāojing zhuā zǒu wèn wǒ zěnme bàn
wǒ de rúlái shén zhǎng hěn lìhài
dànshì dīdiào wǒ bù shuō
fózǔ nǐ gěi wǒ chāo nénglì
ràng wǒ qù xītiān qǔjīng zhè gùshì nǐ xiǎng bùxiǎng tīng
wǒ de rúlái shén zhǎng hěn lìhài
wǒmen kěyǐ yīqǐ dǎ yāoguài
jīn gū bàngle shā héshàngle
bā jiè pàngle shīfu gòule
qǐng nǐ guāiguāi zuò gè shànliáng xiǎohái
nǐ shì wǒ yīshēng suǒ ài
 
guāiguāi nǐ kuài huílái
wǒ huáibào yīzhí wéi nǐ dǎkāi
guāiguāi yào zhēnxīn huǐgǎi
nǐ yǒngyuǎn shì wǒ zuì ài de xiǎohái
 
wùkōng shuō de shì yǒuqiúbìyìng
nà gǎi bù diào de máobìng
wǒ zhè piān tóutòng
shì wǒ wàng bù diào de xuánlǜ
nǐ shuō wǒ zhè píqì
nǐ shuō wǒ zhè huài píqì
nǐ shuō wǒ zhè chòu píqì
wǒ gàosu nǐ qǔjīng tài bù róngyì
kèfú jiǔjiǔbāshíyī nán
nǐ hái yào gěi wǒ nánkān
bié wèn wǒ wèishéme zhème nán
rénshēng jiù xiàng qǔjīng
nǐ xiǎng yào chéngzhǎng jiù bìxū jīnglì kǔnàn
rúguǒ fózǔ shì nǐ de hòudùn
qǐng nǐ rénshēng bùyào liú yǒu rènhé yíhàn
 
háizi háizi wèihé nǐ zhème huài
qīfù qīpiàn wèihé nǐ zuò chūlái
xué huì zuò hǎo xiǎohái xiāngqīn xiāng'ài
guānhuái jiù zài xīnzhōng chōngmǎn sècǎi
 
guāiguāi nǐ kuài huílái
wǒ huáibào yīzhí wéi nǐ dǎkāi
guāiguāi yào zhēnxīn huǐgǎi
nǐ yǒngyuǎn shì wǒ zuì ài de xiǎohái
 
guāiguāi nǐ kuài huílái
yào nǔlì xuéxí wèile wèilái
huítóu zuò xiàoshùn de xiǎohái
běnlái rénxìng dōu shì shànliáng xiàng xiǎohái
 
wǒmen shī tú sì rén zǒu zài yuǎnfāng
kànzhe yuǎnfāng luòmù de xīyáng
néng bùnéng kàn dào nǐ wǒ bù zhīdào
éi
 
Transliteration submitted by jelena.milenkovic.9619 on Sat, 07/01/2017 - 21:49

我们师徒四人去取经
是否会有心灵感应呢
师父跟着徒弟说你不要想太多
我可以一直保护你们
孙悟空他每次都打妖怪
猪八戒每次问我回不回来
沙和尚他跟我说
师父又被妖精抓走问我怎么办
我的如来神掌很厉害
但是低调我不说
佛祖你给我超能力
让我去西天取经这故事你想不想听
我的如来神掌很厉害
我们可以一起打妖怪
金箍 棒了 沙和尚了
八戒胖了 师父够了
请你乖乖做个善良小孩
你是我一生所爱

乖乖 你快回来
我怀抱 一直为你打开
乖乖 要真心悔改
你永远是我最爱的小孩

悟空 说的是有求必应
那改不掉的毛病
我这偏头痛
是我忘不掉的旋律
你说 我这脾气
你说 我这坏脾气
你说 我这臭脾气
我告诉你取经太不容易
克服九九八十一难
你还要给我难堪
别问我为什么这么难
人生就像取经
你 想要成长就必须经历苦难
如果佛祖是你的后盾
请你人生不要留有任何遗憾

孩子孩子 为何你这么坏
欺负欺骗 为何你做出来
学会做好小孩 相亲相爱
关怀就在心中 充满色彩

乖乖 你快回来
我怀抱 一直为你打开
乖乖 要真心悔改
你永远是我最爱的小孩

乖乖 你快回来
要努力 学习为了未来
回头 做孝顺的小孩
本来人性 都是善良像小孩

我们师徒四人走在远方
看着远方落幕的夕阳
能不能看到你我不知道

Fire On the Mountain

Long distance runner what you standing there for?
Get up, get off, get out of the door
You're playing cold music on the bar room floor,
drowned in your laughter and dead to the core
There's a dragon with matches loose on the town
Take a whole pail of water just to cool him down
 
Fire - Fire On the Mountain
Fire - Fire on the mountain
 
Almost aflame still you don't feel the heat
Takes all you got just to stay on the beat
You say it's a living, we all gotta eat
but you're here alone there's no one to compete
If mercy's in business I wish it for you
More than just ashes when your dreams come true
 
Fire - Fire on the mountain
Fire - Fire on the mountain
 
Long distance runner what you holdin out for?
Caught in slow motion in your dash to the door
The flame from your stage has now spread to the floor
You gave all you got, why you wanta give more?
The more that you give, the more it will take
to the thin line beyond which you really cannot fake
 
There's a fire
Fire on the mountain
 

Can't Take My Eyes Off You

You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you

You'd be like heaven to touch
Oh, I wanna hold you so much

At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you

Pardon the way that I stare
There's nothing else to compare

The sight of you leaves me weak
There are no words left to speak

But if you feel like I feel
Please, let me know that it's real
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you

(Hey!)
(Hey!)
(Hey!)

I love you, baby, and if it's quite alright
I need you, baby, too on a lonely night
I love you, baby, trust in me when I say

Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby, now that I've found you, stay
And let me love you, baby, let me love you

You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you

You'd be like heaven to touch
Oh, I wanna hold you so much

At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you

(Hey!)
(Hey!)
(Hey!)

I love you, baby, and if it's quite alright
I need you, baby, too on a lonely night
I love you, baby, trust in me when I say

Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby, now that I've found you, stay

And let me love you, baby, let me love you

I can't take my eyes off o' you know who
An' you've been watchin' me, watchin' you
So what we gonna do, what we gonna do, miss?
I really, really, really wanna give you a kiss

You look like like a 'bon appetit'
The girl I'm dyin' to meet
I can't take my eyes off o' you
'Cause my love for you is so true

Ooohooohoohooo

Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby, now that I've found you, stay
I love you, baby, trust in me when I say

I love you, baby, and if it's quite alright
I need you, baby, too on a lonely night
I love you, baby, trust in me when I say

Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby, now that I've found you, stay
I love you, baby, trust in me when I say

I love you, baby